Nawigacja

Partners

Wiadomości

 •  

  1. Dzień 2 listopada 2015 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna czynna w tym dniu od godz. 8.00 do godz. 16.00. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się wg. ustalonego harmonogramu.   2. Zebrania z rodzicami odbędą się w dniu 3 listopada 2015 roku (wtorek): - godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa w Płazie - godz. 17.00 – Publiczne Gimnazjum w Płazie.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  1 września 2015 r. (wtorek) godz. 8.45– Msza Święta dla uczniów Zespołu Szkół w Płazie

  Szkoła Podstawowa

  godz. 9.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna),  następnie spotkanie z wychowawcami   w  salach lekcyjnych

  Publiczne Gimnazjum

 • Bardzo dobre wyniki EWD w gimnazjum !

   

  Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Starzeńskich w Płazie jest najlepszą szkołą w Gminie Chrzanów. Gimnazjum zajmuje 4. miejsce w powiecie chrzanowskim i 15. miejsce w Małopolsce zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski,  wadowicki).

  Ranking szkół powstał w oparciu o najnowsze wyniki  edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza mury szkoły. Pokazuje on, czy szkoła rozwija potencjał, umiejętności
  i wiedzę ucznia. EWD obliczane jest na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

 • Szanowni Rodzice!

        W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych otrzymają darmowy podręcznik „ Nasz Elementarz” -M. Lorek, L. Wollman- podręcznik do szkoły podstawowej, klasy 1 przygotowany przez MEN.

  W ramach dotacji celowej zostaną zakupione podręczniki lub materiały ćwiczeniowe do nauki języka obcego.

  Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników od roku szkolnego 2014/2015 znajdują się na stronie http://www.naszelementarz.men.gov.pl/

 • Prośba o przekazanie 1% podatku

   

  Szanowni Rodzice i Pracownicy

  Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na protezę lewej ręki ucznia Szkoły Podstawowej w Płazie Piotra Wójcika, wpisując w PIT Nr KRS 0000037904, cel szczegółowy na leczenie i rehabilitację Piotra Wójcika.

   

           W imieniu rodziców Renaty i Kazimierza Wójcików z Płazy

 • Zakaz wjazdu na teren DPS w Płazie

  W związku z pismem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Płazie w sprawie nieuprawnionego wjazdu prywatnych samochodów rodziców podczas zebrań szkolnych na teren ich obiektu, Dyrektor Zespołu Szkół w Płazie informuje rodziców o zakazie wjeżdżania prywatnymi samochodami na teren Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

 • Zakaz palenia

  Z dniem 15 listopada 2010 obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na terenie budynku szkolnego.
  Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników jak i pozostałych osób przebywających na terenie Zespołu Szkół w Płazie.
  Nieprzestrzeganie zakazu grozi nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i ...

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie
  32-552 Płaza, ul. Wiosny Ludów 2
 • +48 32 6131223

Galeria zdjęć