Nawigacja

Partners

Wiadomości

 • 1. Organizacja pracy szkoły  w poniedziałek 2 maja 2016 r.
  - 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Płazie 
  - Oddział przedszkolny pracuje zgodnie  z planem tj. w godzinach 8.00 – 13.00.
  - Świetlica dla zgłoszonych uczniów będzie czynna w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Dyrekcja Zespołu Szkół w Płazie serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami, zainteresowanych zapisem na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Płazie oraz klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Płazie w dniu 10 marca 2016r.
  HARMONOGRAM DNIA:
  godz. 1600 – spotkanie dyrektora z uczniami klas VI i ich rodzicami, przedstawienie zasad rekrutacji do gimnazjum (sala 250 – budynek PG)
  godz. 1630 – występ uczniów klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Płazie pt. „Dwanaście miesięcy roku” przygotowany pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Kucharskiej – Straś (mała sala gimnastyczna)
  godz. 1700 – spotkanie dyrektora z rodzicami planującymi zapisać swoje dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Płazie (sala 250 – budynek PG)
  godz.1600-1800 możliwość zwiedzania szkoły
  Dodatkowe informacje o zapisach do szkół są dostępne na stronach internetowych naszych szkół: www.spplaza.edupage.org oraz www.pg5plaza.ovh.org
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

 • Akcja „Szlachetna Paczka” w Zespole Szkół w Płazie

 • Bardzo dobre wyniki EWD w gimnazjum !

   

  Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Starzeńskich w Płazie jest najlepszą szkołą w Gminie Chrzanów. Gimnazjum zajmuje 4. miejsce w powiecie chrzanowskim i 15. miejsce w Małopolsce zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski,  wadowicki).

  Ranking szkół powstał w oparciu o najnowsze wyniki  edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza mury szkoły. Pokazuje on, czy szkoła rozwija potencjał, umiejętności
  i wiedzę ucznia. EWD obliczane jest na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

 • Prośba o przekazanie 1% podatku

   

  Szanowni Rodzice i Pracownicy

  Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na protezę lewej ręki ucznia Szkoły Podstawowej w Płazie Piotra Wójcika, wpisując w PIT Nr KRS 0000037904, cel szczegółowy na leczenie i rehabilitację Piotra Wójcika.

   

           W imieniu rodziców Renaty i Kazimierza Wójcików z Płazy

 • W związku z pismem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Płazie w sprawie nieuprawnionego wjazdu prywatnych samochodów rodziców podczas zebrań szkolnych na teren ich obiektu, Dyrektor Zespołu Szkół w Płazie informuje rodziców o zakazie wjeżdżania prywatnymi samochodami na teren Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

 • Z dniem 15 listopada 2010 obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na terenie budynku szkolnego.
  Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników jak i pozostałych osób przebywających na terenie Zespołu Szkół w Płazie.
  Nieprzestrzeganie zakazu grozi nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i ...

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie
  32-552 Płaza, ul. Wiosny Ludów 2
 • +48 32 6131223

Galeria zdjęć