Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie

 

 

MISJA SZKOŁY:
Szkoła działająca dla środowiska lokalnego

WIZJA I CEL SZKOŁY:

Wychowanie człowieka: kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego,

troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych,

szanującego tradycję regionalną.