Nawigacja

Partners

Aktualności

 • Bolesław Leśmian to jeden z tych, którzy wzrastają z latami”

   

   

       Słowa te w sposób szczególny zabrzmiały w trakcie I Gminnego Konkursu Interpretatorów, który odbył się 14.11.17 w  naszej szkole.

  Celem konkursu była popularyzacja dorobku literackiego wybitnego poety, prozaika i krytyka literackiego- Bolesława Leśmiana. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Burmistrz- Tadeusz Kołacz.  Konkurs odbył się w roku, w którym przypada 140  rocznica urodzin i 80  rocznica śmierci Bolesława Leśmiana. Fakty te tłumaczą jego piękną ideę.

 •    Po raz kolejny wszyscy uczniowie naszej szkoły przeszli ulicami Płazy z kolorowymi transparentami i hasłami. Wykonali je własnoręcznie po to, by przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak ważna jest wspólna troska o bezpieczeństwo. Odblaskowe kamizelki i przepaski mogą uratować niejedno życie. Dbajmy zatem, byśmy byli dobrze widoczni, zwłaszcza wtedy, gdy jest już ciemno. Nie zapominajmy o odblaskach, gdy wychodzimy z domu późnym popołudniem czy wieczorem.

 • Dnia 17.10.2017r. w naszej szkole odbył się Rodzinny Plener Malarski pt. „Jesienne kwiaty” w ramach realizacji programu profilaktycznego „Stop nałogom, stop agresji – możesz oprzeć się tej presji”.

  Uczniowie kl. 0 - 3 wraz z rodzinami wspólnie spędzili czas, oddając się malarskiej pasji. Wykonane prace można podziwiać na szkolnym korytarzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez GKRPA w Chrzanowie.

 • 11 października 2017r. o godz. 17:00 rozpoczęła się w naszej szkole ważna uroczystość. Podczas niej uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie.

  Zanim jednak dostąpili tego zaszczytu musieli rozwiązać kilka zadań, przygotowanych dla nich przez uczniów klasy IV oraz udowodnić, że swoją wiedzą i postawą zasługują na bycie "pełnoprawnym uczniem". Pasowanie bowiem było poprzedzone akademią, przygotowaną przez panie: E. Kucharską - Straś, A. Pałkę i I. Pabis.

 • Spotkanie odbyło się dn 17 października 2017r. 

  Wolontariuszka opowiadała dzieciom, jak wygląda praca w schronisku, oraz jak przebiega opieka nad podopiecznymi. Dzieci  były bardzo zainteresowane spotkaniem, uczestniczyły w dyskusji przez zadawanie pytań. Dzięki takiemu spotkaniu chętni będą do pomocy,  przynosząc wiele niezbędne rzeczy do pielęgnacji zwierząt. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały skromne upominki.  
 • Na podstawie §5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie, dyrektor szkoły informuje, iż ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego:

  18.04.2018 r. 19.04.2018 r. 20.04.2018 r. 30.04.2018
 • W zakładce WAŻNE zamieszczono informacje na temat ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

 • Informujemy, iż nr telefonu stacjonarnego do szkoły 32 6131478 jest nieaktualny. Kontakt tel. do szkoły: 32 6131223

 • Ze względów bezpieczeństwa Dyrektor Zespołu Szkół w Płazie ponawia prośbę do rodziców dowożących dzieci do szkoły:
  1) o niewjeżdżanie samochodami na teren szkoły,
  2) o zachowanie umownego ruchu jednokierunkowego na ul. Wita Stwosza przy szkole (wjazd od strony Domu Pomocy Społecznej, wyjazd przy boisku sportowym),
  3) o niepozostawianie samochodów przed bramą wjazdową do szkoły
  4) o nieparkowanie przy ul. Wita Stwosza przy szkole w sposób uniemożliwiający przejazd tą ulicą.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie
  32-552 Płaza, ul. Wiosny Ludów 2
 • +48 32 6131223

Galeria zdjęć